Skip to content

Jak utworzyć skrót systemu Windows, aby otworzyć określony profil w Chrome?

25 de lipiec de 2021
00 lead image shortcuts to chrome profiles

Chrome umożliwia tworzenie wielu profili, z których każdy zawiera między innymi inny zestaw zakładek, historię wyszukiwania, ustawienia, przyciski paska narzędzi. Możesz przełączać się między swoimi profilami, każdy profil otwiera się w osobnym oknie Chrome.

W przeciwieństwie do Firefoksa, który zapewnia możliwość wyboru profilu za każdym razem, gdy go uruchamiasz, Chrome zawsze otwiera się na domyślny profil. Co zrobić, jeśli od czasu do czasu chcesz uruchomić Chrome przy użyciu innego profilu niż profil domyślny? Zwykle musiałbyś otworzyć okno Chrome, a następnie przełączyć się na inny profil z tego okna przeglądarki. Możesz jednak skonfigurować skrót na pulpicie, aby otwierać Chrome bezpośrednio w określonym profilu i możesz utworzyć jeden z tych skrótów dla każdego profilu w Chrome. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie to proste.

Otwórz Chrome i kliknij znaczek profilu w prawym górnym rogu okna na pasku tytułu

1627230145 439 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Kliknij „Przełącz osobę” w wyskakującym oknie dialogowym.

1627230145 760 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Wyświetlone zostanie okno dialogowe zawierające ikony z nazwami wszystkich Twoich profili Chrome. Kliknij ikonę profilu, dla której chcesz utworzyć skrót na pulpicie.

1627230145 121 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Otworzy się nowe okno Chrome z wybranym profilem. Nazwa profilu jest wyświetlana na plakietce profilu. Kliknij przycisk menu Chrome (trzy poziome paski) w prawym górnym rogu okna przeglądarki i wybierz „Ustawienia” z menu rozwijanego.

1627230145 487 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w


Na stronie Ustawienia przewiń w dół do sekcji Osoby i kliknij bieżącą osobę lub profil. Następnie kliknij „Edytuj”.

1627230145 524 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edytuj. Aby dodać skrót do pulpitu, który umożliwia otwieranie Chrome bezpośrednio do aktualnie wybranego profilu, kliknij „Dodaj skrót na pulpicie”.

Możesz również zmienić zdjęcie swojego profilu, klikając nowe, a także zmienić nazwę profilu w polu edycji Nazwa.

1627230146 802 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Po dodaniu skrótu do tego profilu na pulpicie przycisk „Dodaj skrót na pulpicie” staje się przyciskiem „Usuń skrót z pulpitu”. Kliknij „Zapisz”.

1627230146 162 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Zauważ, że awatar w moim profilu zmienił się na liście Osób.

1627230146 278 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w

Na pulpicie znajduje się teraz skrót o podanej nazwie. Kliknij dwukrotnie skrót, aby otworzyć Chrome przy użyciu tego profilu.

1627230146 745 Jak utworzyc skrot systemu Windows aby otworzyc okreslony profil w


Możesz także przypiąć skrót do paska zadań, aby uzyskać łatwy dostęp, gdy na pulpicie są otwarte inne programy. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy skrót na pulpicie i wybierz „Przypnij do paska zadań” z menu podręcznego. Zarówno skrót na pulpicie, jak i na pasku zadań pokazuje awatar wybrany dla tego profilu na ikonie Chrome.

Czy ten post był pomocny?