Skip to content

Jak pominąć numerację na liście numerowanej w programie Word

31 de lipiec de 2021
00 lead image skip numbering

Lista numerowana w programie Word to po prostu seria ponumerowanych akapitów. Może się zdarzyć, że chcesz mieć jeden lub dwa akapity bez numeracji na środku numerowanej listy, a następnie ponownie rozpocząć numerację po nienumerowanych akapitach.

Usuwanie numerów z pozycji na liście numerowanej jest łatwe. Aby to zrobić, sformatuj listę numerowaną za pomocą przycisku „Numerowanie” w sekcji „Akapit” na karcie „Strona główna” lub używając skrótu klawiaturowego skonfigurowanego do tworzenia list numerowanych. Na razie więc akapity, których nie chcesz numerować, będą ponumerowane, ale to naprawimy.

Aby usunąć numer z akapitu na liście numerowanej, umieść kursor na tym elemencie i kliknij przycisk „Numerowanie” w sekcji „Akapit” na karcie „Strona główna”.

1627726000 70 Jak pominac numeracje na liscie numerowanej w programie Word

Numer zostanie usunięty z akapitu, a tekst najprawdopodobniej cofnie się do lewego marginesu. Aby wyrównać tekst z ponumerowanym elementem nad nim, kliknij przycisk „Zwiększ wcięcie” w sekcji „Akapit” na karcie „Strona główna”, aż tekst zostanie wcięty tak daleko, jak chcesz.

UWAGA: Po usunięciu numeru z elementu listy może być konieczne dostosowanie formatowania akapitu.

1627726000 643 Jak pominac numeracje na liscie numerowanej w programie Word


Pamiętaj, że jeśli masz skonfigurowany skrót klawiaturowy do zastosowania numeracji do akapitu, możesz również użyć tego skrótu klawiaturowego, aby wyłączyć numerację.

Czy ten post był pomocny?