Skip to content

Jak przypisać klawisz skrótu do stylu w programie Word

1 de sierpień de 2021
00 lead image styles shortcut keys

Style akapitów i znaków w programie Word są częścią podstawowej struktury każdego dokumentu tworzonego w programie Word. Jeśli używasz wbudowanych lub utworzonych stylów niestandardowych, możesz użyć klawiatury, aby szybko zastosować style do zawartości.

Klawisze skrótów można stosować zarówno do stylów akapitowych, jak i znakowych. Aby móc stosować style za pomocą klawiatury, możesz przypisać do stylów klawisze skrótów. Jeśli karta „Strona główna” nie jest obecnie aktywną kartą, kliknij kartę „Strona główna”, aby ją aktywować.

1627827774 516 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

W sekcji „Style” na karcie „Strona główna” kliknij przycisk „Style” w prawym dolnym rogu sekcji.

1627827774 55 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

Zostanie wyświetlony panel „Style”. Po najechaniu kursorem myszy na styl, szczegóły formatowania stylu są wyświetlane w wyskakującym okienku.

1627827775 535 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

Kliknij strzałkę w dół na stylu i wybierz „Modyfikuj” z menu rozwijanego.

1627827775 503 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word


W oknie dialogowym „Modyfikuj styl” kliknij przycisk „Format” w lewym dolnym rogu i wybierz „Klawisz skrótu” z menu podręcznego.

1627827775 880 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

Kliknij pole edycji „Naciśnij nowy klawisz skrótu”, naciśnij kombinację klawiszy skrótu, której chcesz użyć, aby zastosować ten styl, i kliknij „Przypisz”.

1627827775 51 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

UWAGA: Jeśli naciśniesz klawisz skrótu, który jest już przypisany do innej funkcji, program Word poinformuje o funkcji, do której kombinacja klawiszy jest „Obecnie przypisana do”. Wprowadź inną kombinację klawiszy skrótu.

1627827775 994 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

Wybrana kombinacja klawiszy skrótu zostanie dodana do listy „Bieżące klawisze”. Kliknij „Zamknij”.

1627827775 694 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

Wróciłeś do okna dialogowego „Modyfikuj styl”. Kliknij „OK”, aby go zamknąć.

1627827776 195 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word

Aby zamknąć panel „Style”, kliknij przycisk „X” w prawym górnym rogu panelu.

1627827776 17 Jak przypisac klawisz skrotu do stylu w programie Word


Teraz możesz używać kombinacji klawiszy skrótu przypisanej do stylu wszędzie, gdzie chcesz ją zastosować.

Czy ten post był pomocny?