Skip to content

Jak zmienić domyślną nazwę pliku używaną podczas zapisywania dokumentów programu Word?

1 de sierpień de 2021
00 lead image default file name

Podczas zapisywania pliku po raz pierwszy mogłeś zauważyć, że program Word sugeruje nazwę pliku w oknie dialogowym „Zapisz jako”. Ta nazwa pliku jest zwykle pobierana z pierwszego akapitu dokumentu. Jest to jednak w rzeczywistości drugi wybór programu Word dla sugerowanych nazw plików.

Jeśli ustawisz właściwość „Tytuł” ​​dokumentu, program Word użyje jej jako sugerowanej nazwy pliku podczas pierwszego zapisywania dokumentu. Na przykład ustawiamy właściwość „Tytuł” ​​tego artykułu na tytuł artykułu.

1627840256 686 Jak zmienic domyslna nazwe pliku uzywana podczas zapisywania dokumentow programu

Kiedy zapisujemy artykuł po raz pierwszy (naciśnij „Ctrl + S” i wybierz lokalizację lub kliknij „Przeglądaj” na ekranie „Zapisz jako”), ta właściwość „Tytuł” ​​jest wprowadzana jako nazwa pliku w polu „Nazwa pliku ” w oknie dialogowym „Zapisz jako”.

1627840256 150 Jak zmienic domyslna nazwe pliku uzywana podczas zapisywania dokumentow programu

Jeśli chcesz, aby ta sama domyślna nazwa pliku była używana dla wszystkich dokumentów określonego typu, możesz utworzyć szablon do użycia z tymi dokumentami i ustawić w nim właściwość „Tytuł”.

UWAGA: Nie musisz dodawać rozszerzenia pliku (.docx) do „Tytułu”. Word automatycznie dodaje to do każdej nazwy pliku.

1627840256 497 Jak zmienic domyslna nazwe pliku uzywana podczas zapisywania dokumentow programu


Kiedy tworzysz nowy dokument z załączonym szablonem…

1627840257 690 Jak zmienic domyslna nazwe pliku uzywana podczas zapisywania dokumentow programu

… i zapisujesz dokument po raz pierwszy, tekst wprowadzony we właściwości „Tytuł” jest wprowadzany jako domyślna nazwa pliku w polu edycji „Nazwa pliku” w oknie dialogowym „Zapisz jako”.

1627840257 8 Jak zmienic domyslna nazwe pliku uzywana podczas zapisywania dokumentow programu

Możesz po prostu dodać lub zmienić nazwę pliku dla każdego dokumentu podczas jego zapisywania.

UWAGA: Jeśli twój dokument nie zawiera żadnego tekstu i nie ustawiłeś właściwości „Tytuł”, Word wstawia „DocX.docx” jako nazwę pliku, gdzie „X” to liczba zależna od liczby nowych dokumenty utworzone podczas bieżącej sesji programu Word. Ta liczba jest ustawiana z powrotem na „1” po zamknięciu wszystkich otwartych dokumentów programu Word.

Czy ten post był pomocny?